Versjon 2018-04-05
Brukernavn er ditt fødselsnummer (11 siffer). Standardpassord er edvardsen. Etter innlogging kan du selv bytte til et personlig passord. Ved problemer, ring Henrik Falch på Dataservice, 915 62 688 mellom 08-22.